Explorando a Cartografía

Explora a distribución de pobos e aldeas no Bolo a través do noso detallado mapa. Mergúllache na disposición e localización estratéxica de cada comunidade, explorando a riqueza e diversidade xeográfica da nosa rexión.

Mapa e distribución

Conectando e unindo puntos

 • Localización Xeográfica e Límites Municipais

 • Organización Administrativa e Pertinencia Eclesiástica

 • Superficie e Distribución Poboacional

 • Relevo e Contorna Xeográfico

 • Rede Hidrográfica e Encoros

 • Fauna e Vexetación

 • Economía e Actividades Predominantes

 • Servizos e Dependencia de Núcleos Veciños

A Rigueira
Aceveda
As Ermitas
Barxa
Buxán
Cambela
Celavente
Celeirós
Chandoiro
Chao das Donas
Chao do Castro
Fornelos
Lentellais
O Bolo
O Seixo
O Bao
Outar de Pregos
Paradela
San Martiño
San Pedro
Teixido
Tuxe
Valbuxán
Valdanta
Vilaseco
Xava
Xorxais
Santa Cruz

O municipio do Bolo está situado na zona suroeste da Comarca de Valdedoras, formando parte da mesma. Os seus límites xeográficos son os seguintes:

 • Ao norte, colinda cos municipios de Petín e Larouco.
 • Ao sur, limita co municipio de Viana do Bolo.
 • Ao leste, a súa fronteira esténdese ata o municipio da Veiga.
 • Ao oeste, limita co municipio de Manzaneda.

Este municipio está adscrito ao partido xudicial de Trives e, desde o punto de vista eclesiástico, pertence á diocese de Astorga.

Cunha extensión aproximada de 91,17 quilómetros cadrados, O Bolo alberga unha poboación distribuída en varios núcleos de distinto tamaño. Destaca especialmente a capital municipal, O Bolo, que serve como centro básico de servizos para a comunidade. El municipio se compone de dieciocho parroquias o veintiocho pueblos: Aceveda, A Rigueira, As Ermitas, Barxa, Buxán, Cambela, Celeiros, Celavente, Chaodasdonas, Chaodocastro, Chandoiro, Fornelos, Lentellais, O Bolo, O Seixo, O Vao, Outardepregos, Paradela, San Martiño, San Pedro, Santa Cruz, Teixido, Tuxe, Valbuxán, Valdanta, Vilaseco, Xava, Xorxais.

O seu relevo é maiormente montañoso e accidentado, cunha marcada depresión e unidades de maior altitude no sector occidental. Situado entre a vertente oriental do río Bibei e a conca do río Xares, na chamada “depresión do Bolo”, este municipio atópase rodeado polo macizo de Manzaneda e as Serras de Trevinca e Segundeira. Ao norte, elévase por encima dos 1200 metros na Fraga de Ramalla.

Os ríos Bibei e Xares conforman a rede hidrográfica principal da rexión. O Bibei actúa como límite entre O Bolo e Manzaneda, sendo represado para a construción do encoro de Ou Vao, situado en Viana do Bolo. Pola súa banda, o río Xares dá orixe aos encoros de Prada e Santa Eulalia, este último entre os límites da Veiga e O Bolo.

En canto á fauna, a rexión destaca pola presenza de especies como o raposo, o xabaril, o corzo, a lebre, a perdiz, o tejón, o vencejo e o aguia. En termos de vexetación, atópanse predominantes o castiñeiro, o rebollo, o carballo, a xara, a xesta e algunhas representacións de aciñeira.

No referente á economía, no municipio do Bolo obsérvase unha preponderancia de actividades agropecuarias tradicionais asociadas á agricultura e a gandería. Estas actividades, aínda que foron diminuíndo en termos de agricultura de subsistencia, potenciaron a gandería, especialmente a orientada cara á produción cárnica, onde se destacan o gando bovino, caprino e vacún. Isto reflíctese na utilización predominante de prados e pastos na maior parte da superficie agraria útil.

Cabe mencionar a existencia dun sector vitivinícola integrado na Denominación de Orixe Valdeorras. Ademais, grazas á abundancia de castiñeiros na área, a castaña é un produto altamente valorado e comercializado localmente. A pesar da limitada presenza de actividades comerciais e servizos públicos, estes son atendidos en gran medida por núcleos poboacionais próximos como A Rúa, O Barco de Valdedoras, Viana do Bolo e Poboa de Trives.

“Aceveda, A Rigueira, As Ermitas, Barxa, Buxán, Cambela, Celeirós, Celavente, Chao das Donas, Chao do castro, Chandoiro, Fornelos, Lentellais, O Bolo, O Seixo, O Vao, Outar de pregos, Paradela, San Martiño, San Pedro, Santa Cruz, Teixido, Tuxe, Valbuxán, Valdanta, Vilaseco, Xava, Xorxais”