A historia do noso municipio é un relato fascinante que se remonta a tempos ancestrais. As primeiras referencias escritas sobre estas terras atópanse nos textos e fontes clásicas da época romana, especificamente nas mencións realizadas por Ptolomeo. Nese tempo, esta zona albergaba un dos vinte e dous pobos asociados ao Convento Xurídico Asturicense, co seu capital en Astorga. Este lugar estaba habitado polos Németas e coñecíase como “Volobriga”, situado no que hoxe coñecemos como O Bolo.

Historia de resistencia e legado

Pasado vixente, presente valioso, futuro prometedor

Tras o abandono da rexión por parte dos romanos, a chegada dos Suevos e Visigodos, e a unificación política e relixiosa en tempos de Leovigildo e Recadero, experimentáronse períodos de relativa paz.

Durante a época medieval, erixiuse o castelo do Bolo, aínda que a súa orixe exacta segue sendo obxecto de debate. Atribúese a súa fundación a réinaa Dª Pega, filla de Alfonso VI, e outros o vinculan á súa filla, Sancha Raimundez. O fervor construtivo caracterizou os séculos XII e XIII en Galicia, co propósito de protexer e controlar os territorios.

O Bolo adquiriu o título de condado e formou parte dos Condes de Lemos. A vila recibiu privilexios por parte dos monarcas castelán-leoneses, como recoñecemento aos servizos prestados á Corte. Isto evidenciouse durante a guerra entre Pedro I e Enrique II, onde a rexión obtivo franquezas e liberdades a cambio do seu apoio, o que xerou constantes disputas pero tamén estableceu as bases para liberar a xurisdición do Bolo de calquera señorío.

No século XV, durante as revoltas Irmandiñas, o Castillo do Bolo foi destruído e posteriormente reconstruído por orde de Juan de Pimentel, Conde de Benavente e dono destas terras.

A transición do Bolo a ser de reguengo non está claramente documentada, pero suxírese que ocorreu nun acordo entre o Concello, Xustiza e Rexedores do Bolo e D. Pedro de Pimentel a fins do século XVI. Desde entón, non se ten rexistro de ningún señorío xurisdicional.

No século XVIII, o castelo experimentou unha decadencia progresiva, sendo utilizado como canteira polos habitantes locais e a súa contorna viuse modificado pola adición de novas vivendas.

Durante a Guerra da Independencia, a comarca de Valdedoras foi escenario de enfrontamentos entre as tropas francesas e os habitantes liderados polo abade Casoio, quen impediu o paso do xeneral Soult.

Historia de nuestro Municipio
Historia de nuestro Municipio

No Antigo Réxime, as parroquias que hoxe conforman o municipio do Bolo estaban baixo a xurisdición de reguengo do Bolo e Viana do Bolo. Coa creación dos primeiros concellos constitucionais en 1812, estableceuse o municipio do Bolo, integrado no partido xudicial de Valedoras e na provincia de Galicia.

A administración propia do Antigo Réxime restaurouse en 1814, tras a derogación da constitución por decreto de Fernando VII. Durante o Trienio Liberal, restaurouse a constitución e o municipalismo, con cambios na división territorial de Galicia.

En 1834, estableceuse o municipio do Bolo cos seus límites actuais, dependente do partido xudicial de Vilamartín e integrado na provincia de Ourense. Posteriormente, volveu ao partido de Viana e, en 1867, uniuse ao Barco de Valdeorras.

Na actualidade, forma parte do partido xudicial de Poboa de Trives, conservando un legado histórico que fala de resistencia, desenvolvemento e transformación ao longo dos séculos.

O municipio do Bolo, coa súa rica historia marcada por períodos de cambio e resistencia, eríxese na actualidade como un testemuño vivente da determinación e a adaptabilidade dos seus habitantes ao longo do tempo. A preservación do seu legado histórico non só honra o seu pasado, senón que tamén serve de inspiración para as xeracións vindeiras, impulsándoas a valorar e coidar o patrimonio que forxou a identidade deste lugar ao longo dos séculos.