Únicos y Diversos

Nos recunchos do Bolo, desprégase un abanico de destinos contemporáneos que capturan a esencia vibrante e diversa desta rexión. Os seus tesouros actuais ofrecen unha experiencia que amálgama o moderno coa tradición, convidando a explorar lugares que celebran a vitalidade do presente sen perder de vista a riqueza do seu legado.

Estes únicos e diversos destinos son moito máis que simples lugares; son puntos de encontro onde a modernidade entrelázase coa autenticidade cultural, brindando unha mirada fresca e emocionante desta terra chea de encanto e versatilidade.

Capela da Virxe de Os Navallos

Onde historia e devoción converxen

Os Navallos

A Capela da Virxe de Os Navallos é un testamento atemporal de fe e pasado ancestral. Os seus cimentos remontan a épocas onde “A Pedra do Sol” sostiña un altar dedicado ao culto solar. Antes do seu traslado a esta intersección, vinculada á romanización e próxima ás explotacións mineiras de O Mullerado, esta capela estaba arraigada nunha historia primitiva. A pesar das restauracións sucesivas, incluíndo a datada na fachada do 1420, a capela segue irradiando un aura evocadora de tempos pretéritos.

As pegadas do pasado entrelázanse coa esencia mesma da capela, lembrándonos a relevancia histórica de cada pedra que a compón. Na súa aura, percíbese a pegada indeleble daqueles que, xeración tras xeración, atoparon neste sacro refuxio un lugar para os seus anhelos, esperanzas e pregarias.

Legado Románico

Ao longo dos anos, a esencia románica da Capela da Virxe de Os Navallos experimentou transformacións debido a restauracións periódicas. A pesar destes cambios, a súa orixe e a súa historia arraigada en “A Pedra do Sol” mantéñense presentes, testemuñando a conexión desta capela cunha antiga veneración solar e o seu traslado á encrucillada de “Os Navallos”. A capela, a través dos tempos, conserva a súa importancia como un enclave espiritual e cultural.

A través dos tempos, esta capela serviu como un faro espiritual e un centro de encontro cultural, unindo xeracións baixo o seu teito ancestral. As pegadas das súas orixes en “A Pedra do Sol” aínda se albiscan, lembrándonos a súa ligazón con antigas prácticas de veneración e o seu posterior traslado á encrucillada de “Os Navallos”, simbolizando a continuidade e evolución da fe ao longo dos séculos.

Vixencia do Pasado

A Capela da Virxe de Os Navallos, a pesar das transformacións sufridas ao longo do tempo, segue sendo un faro que irradia a historia ancestral vinculada a “A Pedra do Sol”. Esta estrutura, coas súas raíces en ritos antigos, continúa sendo un símbolo tanxible de fe e devoción na rexión, mantendo viva a conexión entre o pasado e o presente na encrucillada de camiños de “Os Navallos”.

Os Navallos

Mondón: Augas ferruginosas e vestixios do pasado

Reminiscencias de saúde e benestar nas augas do pasado

Nos recunchos de Mondón xace o legado dun antigo balneario, Santo Tomás de Beto, cuxas augas medicinais, ricas en ferro, atraeron a visitantes en busca de benestar desde a súa fundación en 1903. A pesar do seu abandono na década dos corenta, este balneario aínda rumorea historias de curación e rexuvenecemento, evocando un tempo no que a esperanza fluía nas súas augas, sendo un eco nostálxico dun pasado que aínda perdura na memoria colectiva da rexión.

San Martiño

Arte Sacra e Legado Cultural

A impoñente fachada da Igrexa de San Martiño levántase maxestuosa, culminando nun torre de campanario delicadamente ligado por rolos complexos. A súa arquitectura de tres naves e unha lanterna poligonal é un símbolo de grandeza e devoción. No seu interior, un tesouro artístico: un retablo maior presidido por un espléndido lenzo de San Martín, creado ao redor de 1721 por Juan Martínez Pita, un destacado artista cuxa familia estivo á fronte das obras do renombrado Santuario de As Ermidas.

Igrexa de San Martiño

Elevando a espiritualidade a través da arte e a historia

San Martiño

Ao percorrer os carreiros contemporáneos do Bolo, un mergúllase nunha sinfonía de experiencias que fusionan a vivacidade do presente coas raíces profundas da historia. Estes destinos modernos, en harmonía coa autenticidade cultural da rexión, ofrecen unha xanela única cara á riqueza de Galicia. O Bolo, co seu encanto versátil e a súa enerxía palpable, convida os viaxeiros a despedirse coa promesa de retornar, levando consigo a memoria dun lugar onde a modernidade e a tradición bailan en perfecta sintonía.