Accións locais para un futuro sostible

O proxecto, deseñado estratexicamente para abordar o urxente desafío do cambio climático a nivel local, xorde como resposta á necesidade imperiosa de actuar #ante os efectos nocivos do quecemento global. Este plan atópase apoiado por subvencións outorgadas a entidades locais que, nun compromiso firme, adheríronse ao Pacto dos Alcaldes para o clima e enerxía sostible. A través desta alianza, estas entidades comprometéronse activamente a implementar accións concretas e prácticas tanxibles que non só contrarresten o cambio climático, senón que tamén impulsen a adopción de métodos sostibles no uso da enerxía.
O obxectivo fundamental deste ambicioso plan é reducir de maneira significativa as emisións de gases de efecto invernadoiro, consideradas como un dos principais impulsores do cambio climático. Para alcanzar esta meta, promóvense e adoptan medidas diversificadas que abarcan desde o fomento da eficiencia enerxética ata a ampliación do uso de fontes de enerxía renovable dentro do ámbito local.
Este ambicioso proxecto materialízase grazas a un financiamento parcial provista pola Unión Europea a través dunha contribución específica do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), fortalecendo así a capacidade de implementación e sustentabilidade das iniciativas propostas. Este investimento económico apoia a execución efectiva de accións estratéxicas que non só achegan beneficios ambientais significativos, senón que tamén potencian o desarrollo local, a innovación tecnolóxica e a creación dunha contorna máis saudable e sostible para as xeracións futuras.

  • O Bolo

O Bolo

Acción para o Clima e a Enerxía Sostible

Estratexias Integradas para o clima e a enerxía sostible

  1. Avaliación e diagnóstico ambiental: Análise detallada das emisións de gases de efecto invernadoiro, identificación de fontes principais de emisión e avaliación da pegada de carbono local.
  2. Desenvolvemento de políticas e estratexias: Creación de políticas locais dirixidas a reducir as emisións, promover a eficiencia enerxética, e incentivar o uso de enerxías renovables. Isto pode involucrar a implementación de normativas, incentivos fiscais, programas de concienciación, entre outros.
  3. Proxectos de eficiencia enerxética: Execución de programas para mellorar a eficiencia enerxética en edificios públicos, infraestruturas municipais e transporte local. Isto podería incluír a instalación de sistemas de iluminación eficientes, illamento térmico, uso de tecnoloxías máis limpas no transporte público, entre outros.
  4. Promoción de enerxías renovables: Fomento da produción e o uso de enerxías renovables, como a solar, eólica, hidroeléctrica, biomasa, entre outras. Isto pode implicar a instalación de paneis solares, parques eólicos ou programas de incentivos para a xeración descentralizada de enerxía renovable.
  5. Participación comunitaria e educación ambiental: Desenvolvemento de programas educativos e de sensibilización para a comunidade local sobre o cambio climático, a importancia da sustentabilidade e como cada individuo pode contribuír a través de prácticas máis responsables.
Avaliación e diagnóstico 98%
Desenvolvemento de políticas e estratexias 85%
Proxectos de eficiencia enerxética 70%
Promoción de enerxías renovables 89%
Participación comunitaria e educación ambiental 65%

Priorización estratéxica dentro do plan