Xunta de Galicia

Mellora nos sistemas de depuración

2024-01-21T22:05:41+01:00

Proxecto innovador de depuración A dirección estratéxica emprendida por Augas de Galicia marca un fito fundamental na optimización e perfeccionamento dos sistemas de depuración nos centros neurálxicos de Valdanta e As Ermidas, dúas áreas de vital importancia dentro do armazón rexional. Este ambicioso proxecto atópase apoiado por unha asignación orzamentaria de 13.267,00€, destinada [...]

Mantemento e mellora do camiño – Entrambas Augas

2024-01-21T22:05:50+01:00

Optimización e Renovación en Entrambas Augas O proxecto de optimización e renovación viaria en Entrambas Augas representa un esforzo conxunto liderado polo Concello do Bolo para mellorar os camiños municipais que son fundamentais para acceder ás parcelas agrícolas na rexión. Cun investimento de 30.437,47€ e un apoio financeiro de 25.154,93€ este plan ten [...]

Clima e enerxía sostible

2024-01-21T22:06:00+01:00

Accións locais para un futuro sostible O proxecto, deseñado estratexicamente para abordar o urxente desafío do cambio climático a nivel local, xorde como resposta á necesidade imperiosa de actuar #ante os efectos nocivos do quecemento global. Este plan atópase apoiado por subvencións outorgadas a entidades locais que, nun compromiso firme, adheríronse ao Pacto [...]

Frear o cambio climático

2024-01-21T22:06:53+01:00

Proxecto innovador de depuración O proxecto "Plan de Actuación Municipal fronte aos Incendios Forestais do Concello do Bolo, OT 5: Frear o Cambio Climático" representa unha estratexia completa e coordinada para mitigar e previr os incendios forestais na rexión galega do Bolo. Este plan integral, cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento [...]