Proxecto innovador de depuración

O proxecto “Plan de Actuación Municipal fronte aos Incendios Forestais do Concello do Bolo, OT 5: Frear o Cambio Climático” representa unha estratexia completa e coordinada para mitigar e previr os incendios forestais na rexión galega do Bolo. Este plan integral, cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, céntrase en cinco áreas crave.

En primeiro lugar, enfócase na sensibilización e educación ambiental, procurando informar á comunidade local e visitantes sobre a importancia da prevención de incendios e a colaboración cidadá. Ademais, contémplase a mellora da infraestrutura forestal, incluíndo a creación de devasa e sistemas de detección avanzada.

O proxecto tamén aborda a capacitación do persoal e servizos de emerxencia, proporcionando ferramentas e formación necesaria para unha resposta efectiva #ante incendios. Así mesmo, inclúense programas de restauración de áreas afectadas, promovendo a rexeneración de ecosistemas e a conservación da biodiversidade.

Finalmente, priorizar unha xestión sostible mediante prácticas agrícolas e forestais respectuosas co medio ambiente, co obxectivo de fortalecer a resiliencia da rexión fronte ao cambio climático. Esta iniciativa integral reflicte o compromiso do Concello do Bolo na protección da contorna natural, a seguridade dos seus habitantes e a preservación da riqueza ambiental da zona.

 • O BOLO
O Bolo

Enfoques Estratéxicos – Frear o cambio climático

Metas Concretas

 1. Prevención e sensibilización: Leva a cabo unha intensa campaña de concientización e educación ambiental dirixida á comunidade local e a visitantes sobre as causas e consecuencias dos incendios forestais, así como a importancia da prevención e a colaboración cidadá.
 2. Mellora de infraestruturas: Realízanse investimentos na mellora da rede de infraestruturas forestais, incluíndo a creación e mantemento de devasa, ampliación de accesos para vehículos de emerxencia, e a implementación de sistemas avanzados de detección e vixilancia.
 3. Equipamento e capacitación: Proporciónase ao persoal dedicado á xestión forestal e aos servizos de emerxencia o equipamento adecuado e a formación necesaria para unha resposta efectiva #ante incendios, así como a actualización de protocolos de actuación.
 4. Restauración e conservación: Levan a cabo programas de restauración de áreas afectadas por incendios anteriores, promovendo a rexeneración dos ecosistemas e a diversidade biolóxica, ademais de medidas para a conservación de hábitats naturais.
 5. Xestión sostible: Foméntase a xestión forestal sostible e a diversificación económica local a través de prácticas agrícolas e forestais respectuosas co medio ambiente, impulsando o desenvolvemento de actividades que promovan a resiliencia fronte ao cambio climático.
Prevención e sensibilización 95%
Mellora de infraestruturas 90%
Equipamento e capacitación 75%
Restauración e conservación 85%
Xestión sostible 70%

Estratexias Integradas para a Protección Forestal e Sustentabilidade no Bolo

Protexendo Os nosos Bosques, Preservando O noso Futuro!

 • Prevención e sensibilización:

  A mellora de infraestruturas inclúe a creación e mantemento de devasa, a ampliación de accesos para vehículos de emerxencia e a implementación de sistemas de detección e vixilancia. Estas accións son fundamentais para a protección e control de incendios forestais.

 • Mellora de infraestruturas:

  Esta área céntrase na concientización e educación ambiental dirixida á comunidade e visitantes sobre a prevención de incendios, as súas causas e consecuencias. O seu impacto é crucial para involucrar á poboación na prevención de incendios e na adopción de condutas responsables cara ao medio ambiente.

 • Equipamento e capacitación:

  Proporcionar ao persoal dedicado á xestión forestal e aos servizos de emerxencia o equipamento adecuado e a formación necesaria para unha resposta efectiva #ante incendios é esencial. Esta área garante unha resposta rápida e coordinada ante situacións de emerxencia.

 • Restauración e conservación:

  Os programas de restauración de áreas afectadas por incendios anteriores promoven a rexeneración dos ecosistemas e a conservación da biodiversidade. Esta acción é crucial para recuperar e preservar os hábitats naturais.

 • Xestión sostible:

  Fomentar a xestión forestal sostible e a diversificación económica local mediante prácticas respectuosas co medio ambiente é clave. Isto impulsa o desenvolvemento de actividades que promoven a resiliencia #ante o cambio climático e a preservación a longo prazo dos recursos naturais.