Optimización e Renovación en Entrambas Augas

O proxecto de optimización e renovación viaria en Entrambas Augas representa un esforzo conxunto liderado polo Concello do Bolo para mellorar os camiños municipais que son fundamentais para acceder ás parcelas agrícolas na rexión. Cun investimento de 30.437,47€ e un apoio financeiro de 25.154,93€ este plan ten como obxectivo principal mellorar a infraestrutura viaria en áreas rurais.
O proxecto céntrase na optimización e renovación da rede de camiños municipais, priorizando aqueles que conectan directamente coas parcelas agrícolas. Busca garantir a súa accesibilidade durante todo o ano, mesmo en condicións climáticas desfavorables, para facilitar o transporte de produtos agrícolas e mellorar a mobilidade dos agricultores locais.
A colaboración de diversas entidades, como AGADER, o Goberno de España, Xacobeo 2021, a Xunta de Galicia e FEDER, é esencial para asegurar o éxito e a viabilidade do proxecto. Estas entidades non só achegan fondos financeiros, senón tamén experiencia e coñecementos especializados no ámbito da infraestrutura rural e o desenvolvemento local.
Este proxecto non só promove o desenvolvemento agrícola, senón que tamén contribúe ao fortalecemento económico local ao facilitar un transporte máis eficiente de produtos, mellorar a conexión e potenciar o turismo rural.. Ademais, este proxecto alíñase estreitamente co obxectivo de promover a sustentabilidade e o desenvolvemento integral na rexión de Entrambas Augas. A optimización da rede viaria non só beneficia aos agricultores locais, senón que tamén ten un impacto positivo na economía rexional ao fomentar o acceso aos mercados e mellorar as condicións para o desenvolvemento de actividades turísticas en contornas rurais.

 • Entrambas Augas – O Bolo

Entrambas Augas

Enfoques Estratéxicos

Obxectivos Específicos

 1. Mellora de Infraestrutura Viaria:
  Actualización e mellora de camiños para garantir acceso a parcelas agrícolas durante todo o ano.
  Utilización de materiais adecuados e corrección de problemas de drenaxe
 2. Sustentabilidade Ambiental:
  Implementación de medidas para preservar a biodiversidade local.
  Minimización do impacto ambiental durante a renovación viaria.
 3. Desenvolvemento Agrícola e Económico:
  Facilitación do transporte de produtos agrícolas e mellora da mobilidade para os agricultores.
  Impulso á economía local mediante a conexión entre áreas rurais e urbanas.
 4. Coordinación Efectiva e Xestión Integral:
  Establecemento dunha colaboración coordinada e eficiente entre todas as partes involucradas no proxecto.
  Implementación dun plan de xestión integral para optimizar recursos, coñecementos e esforzos, asegurando así unha execución exitosa do proxecto de renovación viaria en Entrambas Augas.
Mellora de Infraestrutura Viaria 90%
Sustentabilidade Ambiental 90%
Desenvolvemento Agrícola e Económico 95%
Coordinación Efectiva e Xestión Integral 75%