Concello do Bolo

Mellora nos sistemas de depuración

2024-01-21T22:05:41+01:00

Proxecto innovador de depuración A dirección estratéxica emprendida por Augas de Galicia marca un fito fundamental na optimización e perfeccionamento dos sistemas de depuración nos centros neurálxicos de Valdanta e As Ermidas, dúas áreas de vital importancia dentro do armazón rexional. Este ambicioso proxecto atópase apoiado por unha asignación orzamentaria de 13.267,00€, destinada [...]

Cofinanciamento do SAF

2024-01-21T22:06:43+01:00

Coidado Personalizado BenOurense é un proxecto integral de apoio social e asistencial que foi cofinanciado polo Servizo de Axuda no Hogar (SAF) en colaboración coa Deputación de Ourense e o Concello do Bolo. Esta iniciativa foi deseñada para brindar servizos de axuda e coidado domiciliario aos residentes da localidade do Bolo, así como [...]