Transformación Eco-Eficiente

O proxecto de renovación de instalacións de iluminación exterior nas localidades de O Bao, A Regueira, San Martiño, Barxa, O Seixo e Fornelos é unha iniciativa promovida polo Concello do Bolo, enmarcada na liña de axudas a proxectos de Economía Baixa en Carbono. Esta iniciativa conta co cofinanciamento do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e é xestionada polo Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE).

O propósito principal deste proxecto é promover a transición cara a unha economía máis limpa e sostible mediante a modernización e mellora das instalacións de iluminación exterior nas mencionadas localidades. Búscase reducir a pegada de carbono e mellorar a eficiencia enerxética, contribuíndo así á mitigación do impacto ambiental.

O Concello do Bolo é o beneficiario directo desta iniciativa, que ten un investimento total de 104.546,30 euros. Para levar a cabo este proxecto, obtívose unha axuda por un importe de 83.637,52 euros, destinada a cubrir parte dos custos asociados coa implementación de tecnoloxías máis eficientes e respectuosas co medio ambiente no sistema de iluminación pública destas localidades.

Mediante esta renovación das instalacións de iluminación exterior, espérase mellorar a calidade lumínica das zonas, reducir o consumo enerxético e, en consecuencia, diminuír as emisións de gases de efecto invernadoiro, fomentando así unha contorna máis sostible e ecoamigable para os habitantes destas comunidades.

Aforros obtidos na obra

Enerxía transformada en aforros tanxibles, construíndo un futuro máis eficiente

San Martiño

 • Consumo anterior 16383 kWh

 • Consumo instalado 6130,08 kWh

 • Aforro 10252,92 kWh

62,59%/ kWh

barxa

 • Consumo anterior 9935 kWh

 • Consumo instalado 3201,36 kWh

 • Aforro 6733,64 kWh

67,80% / kWh

O Seixo

 • Consumo anterior 16725 kWh

 • Consumo instalado 5294,16 kWh

 • Aforro 11430,84 kWh

68,30% / kWh

Fornelos

 • Consumo anterior 23651 kWh

 • Consumo instalado 7941,24 kWh

 • Aforro 15709,76 kWh

66,40% / kWh

A Regueira

 • Consumo anterior 7679 kWh

 • Consumo instalado 2647,08 kWh

 • Aforro 5031,92 kWh

65,50% / kWh

O Bao

 • Consumo anterior 8172 kWh

 • Consumo instalado 2925,72 kWh

 • Aforro 5246,28 kWh

64,16% / kWh

 • O BAO
O Bao
 • A REGUEIRA

A Regueira
 • SAN MARTIÑO
San Martiño
 • BARXA
Barxa
 • O SEIXO

O Seixo
 • FORNELOS
Fornelos

Metas definidas para ou proxecto

Obxectivos claros en renovación de iluminación

 1. Obxectivo ambiental: Busca reducir a pegada de carbono e promover unha economía máis limpa e sostible mediante a modernización das instalacións de iluminación exterior.
 2. Mellora tecnolóxica: Enfócase na implementación de tecnoloxías máis eficientes e respectuosas co medio ambiente para reducir o consumo enerxético e as emisións de carbono asociadas.
 3. Beneficiarios: Os habitantes das localidades implicadas veranse directamente beneficiados cunha mellor calidade lumínica e contornas máis sostibles.
 4. Financiamiento e axuda: O proxecto conta co respaldo financeiro do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e xestionado polo IDAE, cun investimento total de 129.639,30€ e unha axuda específica de 103.711,44€.
 5. Responsabilidade municipal: Liderado polo Concello do Bolo, demostra o compromiso local na promoción de prácticas máis amigables co medio ambiente e o aforro enerxético.
 6. Impacto social e ambiental: Busca mellorar a calidade de vida dos residentes á vez que contribúe á preservación da contorna natural e a biodiversidade.
 7. Avance cara á sustentabilidade: Esta iniciativa representa un paso significativo na transición cara a un modelo máis sostible e eficiente no uso de recursos, sentando as bases para futuros proxectos similares na rexión.
Obxectivo Ambiental 90%
Mellora Tecnolóxica 85%
Beneficiarios 95%
Financiamiento e Axuda 90%
Responsabilidade Municipal 80%
Impacto Social e Ambiental 95%
Avance cara á sustentabilidade 90%