IDAE

Renovación de instalacións de iluminación

2024-01-21T22:06:11+01:00

Transformación Eco-Eficiente O proxecto de renovación de instalacións de iluminación exterior nas localidades de Buxán, Lentellais, Tuxe e Outar de Pregos é unha iniciativa levada a cabo polo Concello do Bolo. Esta renovación enmárcase dentro da liña de axudas a proxectos de Economía Baixa en Carbono, impulsada para promover accións que contribúan a [...]

Renovación de instalacións de iluminación

2024-01-21T22:06:24+01:00

Transformación Eco-Eficiente O proxecto de renovación de instalacións de iluminación exterior nas localidades de O Bao, A Regueira, San Martiño, Barxa, O Seixo e Fornelos é unha iniciativa promovida polo Concello do Bolo, enmarcada na liña de axudas a proxectos de Economía Baixa en Carbono. Esta iniciativa conta co cofinanciamento do Fondo Europeo [...]

Renovación de instalacións de iluminación

2024-01-21T22:06:33+01:00

Transformación Eco-Eficiente O proxecto de renovación de instalacións de iluminación exterior nas localidades de Celavente, Os Hortos e Chandoiro é unha iniciativa levada a cabo polo Concello do Bolo. Este proxecto atópase dentro da liña de axudas a proxectos de Economía Baixa en Carbono, apoiada por Entidades Locais e cofinanciada polo Fondo Europeo [...]