Transformación Eco-Eficiente

O proxecto de renovación de instalacións de iluminación exterior nas localidades de Buxán, Lentellais, Tuxe e Outar de Pregos é unha iniciativa levada a cabo polo Concello do Bolo. Esta renovación enmárcase dentro da liña de axudas a proxectos de Economía Baixa en Carbono, impulsada para promover accións que contribúan a reducir a pegada de carbono e a fomentar unha economía máis limpa e sostible.

O obxectivo principal deste proxecto é modernizar e mellorar as instalacións de iluminación exterior nestas localidades, utilizando tecnoloxías máis eficientes e respectuosas co medio ambiente. Búscase reducir o consumo enerxético e as emisións de carbono asociadas, á vez que se promove o uso responsable de recursos.

O investimento total destinado a este proxecto ascende a 129.639,30€, cun importe de axuda de 103.711,44€ proporcionado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e xestionado polo IDAE (Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía). Este financiamento apoia a implementación de tecnoloxías máis eficientes en iluminación exterior, o que permitirá ao Concello do Bolo avanzar cara a un modelo máis sostible e amigable co medio ambiente, á vez que mellora a calidade de vida dos habitantes destas localidades.

Aforros obtidos na obra

Enerxía transformada en aforros tanxibles, construíndo un futuro máis eficiente

Buxán

 • Consumo anterior 33970 kWh

 • Consumo instalado 9593 kWh

 • Aforro 24377 kWh

71,79%/ kWh

Tuxe

 • Consumo anterior 23442 kWh

 • Consumo instalado 13352 kWh

 • Aforro 10090 kWh

43,02% / kWh

Lentellais 1

 • Consumo anterior 13799 kWh

 • Consumo instalado 9396 kWh

 • Aforro 4403 kWh

31,89% / kWh

Lentellais 2

 • Consumo anterior 23121 kWh

 • Consumo instalado 6033 kWh

 • Aforro 17088 kWh

73,89% / kWh

Outar de Pregos

 • Consumo anterior 32449 kWh

 • Consumo instalado 11472 kWh

 • Aforro 20977 kWh

64,61% / kWh

 • BUXÁN
Buxán
 • LENTELLAIS
Lentellais
 • TUXE
Tuxe
 • OUTAR DE PREGOS

Outar de Pregos

Metas definidas para ou proxecto

Obxectivos claros en renovación de iluminación

 1. Obxectivo ambiental: Busca reducir a pegada de carbono e promover unha economía máis limpa e sostible mediante a modernización das instalacións de iluminación exterior.
 2. Mellora tecnolóxica: Enfócase na implementación de tecnoloxías máis eficientes e respectuosas co medio ambiente para reducir o consumo enerxético e as emisións de carbono asociadas.
 3. Beneficiarios: Os habitantes das localidades implicadas veranse directamente beneficiados cunha mellor calidade lumínica e contornas máis sostibles.
 4. Financiamiento e axuda: O proxecto conta co respaldo financeiro do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e xestionado polo IDAE, cun investimento total de 129.639,30€ e unha axuda específica de 103.711,44€.
 5. Responsabilidade municipal: Liderado polo Concello do Bolo, demostra o compromiso local na promoción de prácticas máis amigables co medio ambiente e o aforro enerxético.
 6. Impacto social e ambiental: Busca mellorar a calidade de vida dos residentes á vez que contribúe á preservación da contorna natural e a biodiversidade.
 7. Avance cara á sustentabilidade: Esta iniciativa representa un paso significativo na transición cara a un modelo máis sostible e eficiente no uso de recursos, sentando as bases para futuros proxectos similares na rexión.
Obxectivo Ambiental 90%
Mellora Tecnolóxica 85%
Beneficiarios 95%
Financiamiento e Axuda 90%
Responsabilidade Municipal 80%
Impacto Social e Ambiental 95%
Avance cara á sustentabilidade 90%