Transformación Eco-Eficiente

O proxecto de renovación de instalacións de iluminación exterior nas localidades de Celavente, Os Hortos e Chandoiro é unha iniciativa levada a cabo polo Concello do Bolo. Este proxecto atópase dentro da liña de axudas a proxectos de Economía Baixa en Carbono, apoiada por Entidades Locais e cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), sendo xestionada polo Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE).
O obxectivo fundamental desta iniciativa é avanzar cara a unha economía máis limpa e sostible mediante a modernización e mellora das infraestruturas de iluminación exterior nas mencionadas localidades. O enfoque principal é reducir a pegada de carbono e promover a eficiencia enerxética para contribuír á preservación do medio ambiente.
O Concello do Bolo actúa como o beneficiario directo deste proxecto, o cal ten un investimento total de 104.348,30 euros. A axuda outorgada para este propósito é de 83.478,64 euros, destinada a financiar unha parte significativa dos custos asociados coa implementación de tecnoloxías máis eficientes e respectuosas co medio ambiente no sistema de iluminación pública destas localidades.

Esta renovación das instalacións de iluminación exterior busca mellorar a calidade lumínica destas zonas, reducir o consumo enerxético e, en consecuencia, diminuír as emisións de gases contaminantes, contribuíndo así á creación dunha contorna máis sostible e amigable para os residentes destas comunidades.

Aforros obtidos na obra

Enerxía transformada en aforros tanxibles, construíndo un futuro máis eficiente

Chandoiro

 • Consumo anterior 27675 kWh

 • Consumo instalado 8901 kWh

 • Aforro 18774 kWh

67,85%/ kWh

Celavente Capilla

 • Consumo anterior 11941 kWh

 • Consumo instalado 5460 kWh

 • Aforro 6481 kWh

54,27% / kWh

Os Hortos

 • Consumo anterior 11072 kWh

 • Consumo instalado 3633 kWh

 • Aforro 7439 kWh

67,27% / kWh

Celavente

 • Consumo anterior 35206 kWh

 • Consumo instalado 10061 kWh

 • Aforro 25145 kWh

71,49% / kWh

 • CHANDOIRO
Chandoiro
 • OS HORTOS
Os Hortos
 • CELAVENTE
Celavente
 • CELAVENTE CAPILLA

Celavente Capilla

Metas definidas para ou proxecto

Obxectivos claros en renovación de iluminación

 1. Obxectivo ambiental: Busca reducir a pegada de carbono e promover unha economía máis limpa e sostible mediante a modernización das instalacións de iluminación exterior.
 2. Mellora tecnolóxica: Enfócase na implementación de tecnoloxías máis eficientes e respectuosas co medio ambiente para reducir o consumo enerxético e as emisións de carbono asociadas.
 3. Beneficiarios: Os habitantes das localidades implicadas veranse directamente beneficiados cunha mellor calidade lumínica e contornas máis sostibles.
 4. Financiamiento e axuda: O proxecto conta co respaldo financeiro do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e xestionado polo IDAE, cun investimento total de 129.639,30€ e unha axuda específica de 103.711,44€.
 5. Responsabilidade municipal: Liderado polo Concello do Bolo, demostra o compromiso local na promoción de prácticas máis amigables co medio ambiente e o aforro enerxético.
 6. Impacto social e ambiental: Busca mellorar a calidade de vida dos residentes á vez que contribúe á preservación da contorna natural e a biodiversidade.
 7. Avance cara á sustentabilidade: Esta iniciativa representa un paso significativo na transición cara a un modelo máis sostible e eficiente no uso de recursos, sentando as bases para futuros proxectos similares na rexión.
Obxectivo Ambiental 90%
Mellora Tecnolóxica 85%
Beneficiarios 95%
Financiamiento e Axuda 90%
Responsabilidade Municipal 80%
Impacto Social e Ambiental 95%
Avance cara á sustentabilidade 90%